top of page
consulting.png
VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Tư vấn KSN là công ty tư vấn Nhân sự tại Việt Nam, được thành lập bởi một đội ngũ chuyên gia quản trị nguồn nhân lực với hơn 15 năm kinh nghiệm. Sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu với các tổ chức để giúp khách hàng đạt được mục tiêu. Chúng tôi có niềm đam mê mãnh liệt đối với quản trị nguồn nhân lực và thành công của khách hàng.

DỊCH VỤ

Chúng tôi cung cấp giải pháp nhân sự

Payroll.jpg

Dịch vụ Tính lương và
Quản lý Quy trình C&B
toàn diện

Dịch vụ tính lương và Quản lý quy trình C&B toàn diện là dịch vụ chiến lược. Chúng tôi thiết kế giải pháp tính lương và quản lý quy trình C&B toàn diện để hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, đảm bảo chính xác với quy trình và hệ thống tự động.

HRMS.png

Dịch vụ Cung cấp Quản lý Hệ thống Nhân sự

Dịch vụ cung cấp Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự (HRMS) sử dụng công nghệ tiên tiến để giúp doanh nghiệp quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả, tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất.

hr-consulting-services.jpg

Dịch vụ Tư vấn
Quản trị Nhân tài & Tổ chức

Dịch vụ tư vấn quản trị nguồn nhân lực và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa lực lượng lao động và năng suất để đạt được sự phát triển bền vững thông qua việc quản lý và phát nhiển nhân tài

Clients
KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
Kilo
Startup oi
Issho
MKL & Partners
Udico logo.PNG
Good Story Time
bottom of page