top of page

Chúng tôi cung cấp các giải pháp nhân sự để hỗ trợ các tổ chức tối ưu hóa lực lượng lao động, tăng năng suất và đơn giản hóa quá trình vận hành để đạt được sự phát triển bền vững.

Sunrise from Below Architecture

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH C&B TOÀN DIỆN

Dịch vụ tính lương và Quản lý C&B toàn diện là dịch vụ chiến lược. Chúng tôi thiết kế giải pháp tính lương để hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, đảm bảo thanh toán chính xác với quy trình và hệ thống tự động. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Payroll.jpg

Dịch vụ Tính lương

Dịch vụ  tính lương thuê ngoài của chúng tôi cung cấp

 • Tính lương hàng tháng

 • Báo cáo BHXH và Lao động

 • Đăng ký Mã số thuế TNCN và báo cáo thuế TNCN

 • Phiếu lương và giải đáp thắc mắc cho nhân viên

C&B.jpg

Dịch vụ Quản lý Quy trình C&B toàn diện

Dịch vụ quản lý quy trình C&B toàn diện end-to-end cung cấp tất cả các dịch vụ bao gồm

 • Quy trình onboarding

 • Quản lý thông tin nhân viên và hợp đồng

 • Quản lý lương thưởng và phúc lợi

 • Quy trình hiệu quả công việc

 • Quy trình nghỉ việc

 • Trực tiếp trao đổi thông tin với nhân viên của doanh nghiệp

Tax.png

Thuế thu nhập cá nhân

Dịch vụ Tư vấn, kê khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân tại Việt Nam bao gồm

 • Hỗ trợ tổ chức / cá nhân điều chỉnh thu nhập năm để tuân thủ với quy định thuế TNCN tại Việt Nam

 • Làm việc với Cơ quan thuế và tư vấn hướng dẫn quy định liên quan đến thuế TNCN

Modern Architecture

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ - HRMS

Dịch vụ cung cấp Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự (HRMS) sử dụng công nghệ tiên tiến để giúp doanh nghiệp quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả, tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất. Dịch vụ HRMS(*) của chúng tôi bao gồm:

EI.png

Thông tin nhân sự

 • Quản lý hồ sơ nhân sự

 • Quản lý quá trình làm việc

 • Quản lý hợp đồng lao động

 • Báo cáo lao động

Insurance.jpg

Bảo hiểm xã hội

 • Báo cáo BHXH hàng tháng

 • Báo cáo điều chỉnh lương

Attendance.jpeg

Chấm công

 • Quản lý, sắp xếp ca

 • Quản lý dữ liệu chấm công, nghỉ phép, ngoài giờ

 • Xử lý và tổng hợp bảng chấm công

perfo.webp

Quản lý hiệu quả công việc

 • Quản lý xây dựng mục tiêu

 • Đánh giá giữa năm

 • Đánh giá cuối năm

Payroll.jpg

Tính lương

 • Quản lý lương, phụ cấp

 • Tính lương

 • Báo cáo bảng lương và TNCN

Employee portal.jfif

Portal nhân viên

 • Cập nhật thông tin cá nhân

 • Đăng ký nghỉ phép, tăng ca

 • Phiếu lương

 • Quy trình online: Đánh giá thử việc, gia hạn hợp đồng lao động, quy trình thôi việc và bàn giao

TƯ VẤN QUẢN TRỊ NHÂN TÀI VÀ TỔ CHỨC

Dịch vụ tư vấn quản trị nhân tài và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa lực lượng lao động và năng suất để đạt được sự phát triển bền vững thông qua việc quản lý và phát nhiển nhân tài. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm

assessment.png

Đánh giá Tổ chức/Nhân sự

Đánh giá của chúng tôi bao gồm phân tích chi tiết về chiến lược nhân sự, chính sách và quy trình của tổ chức. Mục đích của đánh giá này là xác định điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội cải tiến cho nhân sự và tổ chức. Chúng tôi cung cấp các đề xuất để cải thiện trong ngắn hạn và dài hạn

REWARD.jpg

Tư vấn Lương thưởng và Phúc lợi

Tư vấn phúc lợi toàn diện nhằm thiết kế chương trình lương, thưởng và phúc lợi toàn diện phù hợp với chiến lược kinh doanh, văn hóa của tổ chức, và cung cấp cho nhân viên các gói phúc lợi cạnh tranh và hấp dẫn.

 • Xây dựng chiến lược Lương, thưởng và phúc lợi

 • Đánh giá vị trí và cấp bậc công việc

 • So sánh công việc và lương thưởng và phúc lợi với thị trường

 • Đề xuất tổng thu nhập cho nhân viên/lãnh đạo (bao gồm lương, thưởng và ESOP)

Talent.jpg

Tư vấn Chiến lược Phát triển Nhân tài và Tổ chức

Tư vấn nhân tài và tổ chức nhằm tạo ra một hệ thống quản lý nhân tài phù hợp với chiến lược kinh doanh và văn hóa của tổ chức, và cung cấp cho nhân viên một môi trường làm việc gắn kết để đạt hiệu suất tối đa.

 • Thiết kế lực lượng lao động hiệu quả

 • Quản lý hiệu quả công việc, liên kết hiệu quả công ty đến từng cá nhân

 • Xây dựng khung năng lực, kế hoạch kế thừa cho vị trí chủ chốt và đánh giá phát triển nhân tài tiềm năm trong tổ chức

 • Tư vấn chiến lược chuyển đổi nhân sự

 • Thiết kế và đánh giá tổ chức / bộ phận Nhân sự hiệu quả

bottom of page