top of page

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Modern Houses

Chuyển đổi nhân sự

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là một doanh nghiệp nhà nước mới được cổ phần hóa, họ có kế hoạch triển khai một dự án chuyển đổi nhân sự nhằm tăng cường hiệu suất làm việc và chuyên nghiệp hóa nhân viên. Mục tiêu của dự án này là giúp khách hàng đạt được một lực lượng lao động hiệu quả và năng động hơn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và thành công.

Phương thức tiếp cận và kết quả

Chúng tôi đã làm việc sâu sát với Ban lãnh đạo và Ban quản lý để rà soát và xem xét mô hình tổ chức cũng như nhân sự hiện tại, bao gồm cơ cấu tổ chức, chế độ lương thưởng, quy trình đánh giá hiệu quả công việc và chiến lược quản lý nhân tài. Dựa trên kết quả đánh giá, chúng tôi sẽ cung cấp các đề xuất để cải thiện và phát triển một kế hoạch chuyển đổi nhân sự toàn diện phù hợp với chiến lược kinh doanh của khách hàng.

 • Xem xét và tái cấu trúc tổ chức

 • Tạo ra các cấp bậc công việc và khung lương mới. So sánh lương với thị trường theo cấp bậc và đề xuất thu nhập chi tiết cho 5 vị trí chủ chốt

 • Thiết kế lại quy trình đánh giá hiệu quả công việc và thiết lập chỉ số KPI cho 5 vị trí chủ chốt.

 • Phát triển khung năng lực bao gồm cả năng lực hành vi và chuyên môn, và tiến hành đánh giá năng lực cho 5 vị trí chủ chốt.

 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc khách hàng và tư vấn cơ bản 3 tháng sau khi dự án kết thúc

Blue Theme Stationery

Xây dựng Cơ cấu Lương thưởng và Phúc lợi

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là một công ty khởi nghiệp công nghệ và họ chưa có cấu trúc chuẩn về lương thưởng và phúc lợi để áp dụng cho công ty. Mục tiêu của dự án này là thiết kế một cơ cấu lương, thưởng và phúc lợi toàn diện (vì họ mới gia nhập thị trường) để thu hút nhân tài. Khách hàng yêu cầu chúng tôi tạo ra các cấp bậc công việc, sau đó xây dựng khung lương, chế độ lương thưởng và phúc lợi cùng với việc thiết kế thưởng hiệu quả công việc để đảm bảo việc thưởng công bằng và hiệu quả cho nhân viên đạt hiệu quả cao trong công việc.

Phương thức tiếp cận và kết quả

Chúng tôi đã phỏng vấn CEO để hiểu về mong muốn định vị công ty trên thị trường và rà soát chiến lược chi trả hiện tại. Sau đó, phát triển và thống nhất chiến lược lương, thưởng và phúc lợi mới. Điều này cũng bao gồm việc phát triển một kế hoạch phúc lợi và thưởng mới với tập trung vào thưởng và thu hút nhân tài.

 • Nhóm cấp bậc và cấp bậc công việc

 • Khung lương và chế độ phúc lợi

 • Thiết kế thưởng hiệu quả công việc (hiệu quả công việc cao, thưởng càng cao) và liên kết hiệu quả công ty và cá nhân

 • Chính sách lương, thưởng và phúc lợi và biểu mẫu "Thư mời làm việc" hấp dẫn

Tennis Match

Thiết kế khung năng lực

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là một công ty bất động sản tư nhân, đang cố gắng nâng cao năng lực tổ chức và nhân tài của họ theo một khung năng lực mới. Mục tiêu chính của dự án này là hỗ trợ khách hàng đánh giá nhân tài một cách hiệu quả thông qua việc triển khai khung năng lực mới.

Phương pháp tiếp cận và Kết quả

Chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với nhóm quản lý của khách hàng để hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi. Qua cuộc phỏng vấn và các buổi làm việc, chúng tôi đã phối hợp với nhóm quản lý để xác định những năng lực hành vi và xem xét những năng lực chuyên môn cần thiết cho tổ chức.

 • Thống nhất phương pháp xây dựng năng lực với tầm nhìn của CEO.

 • Tổ chức buổi hội thảo để hiểu và xác định các năng lực hành vi áp dụng cho tất cả nhân viên trong tổ chức.

 • Phát triển một báo cáo năng lực toàn diện bao gồm cả từ điển năng lực hành vi và chuyên môn cho tất cả các cấp bậc.

 • Hỗ trợ định vị các cấp độ năng lực phù hợp cho từng vị trí và cung cấp một kết quả đánh giá cơ bản cho tất cả nhân viên.

 • Thiết kế kế hoạch đào tạo và phát triển tổng thể cho tổ chức.

Thông qua phương pháp này, chúng tôi nhằm hỗ trợ khách hàng đánh giá và phát triển nguồn nhân lực của họ một cách hiệu quả, từ đó tạo ra sự hiệu quả và hiệu suất cải thiện trong tổ chức.

Cardboard Box

Dự án Tính lương và quản lý công tác quy trình nhân sự 

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi là các công ty thuộc lĩnh vực B2B, công nghệ và bất động sản, đã giao việc tính lương và quản lý công tác nhân sự cho chúng tôi. Khách hàng đang cần tối ưu hóa quy trình tính lương và đảm bảo quản lý tiền lương cho nhân viên chính xác và hiệu quả. Mục tiêu chính của các dự án này là hỗ trợ khách hàng đạt được một hệ thống quản lý tiền lương thông qua việc giao dịch vụ tính lương cho chúng tôi.

Phương pháp tiếp cận và Kết quả

Chúng tôi đã làm việc phòng nhân sự của khách hàng để hiểu rõ yêu cầu, quy trình và khó khăn trong việc quản lý tiền lương của họ. Qua các cuộc thảo luận và phân tích, chúng tôi đã phát triển một phương pháp tùy chỉnh theo thông lệ tốt nhất của thị trường để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đánh giá và tính toán tiền lương cho khách hàng, bao gồm quản lý dữ liệu nhân viên, tính toán lương và các khoản trừ, giải quyết các vấn đề liên quan đến tiền lương của nhân viên và báo cáo BHXH và thuế TNCN cho cơ quan chức năng để đảm bảo tuân thủ luật lao động. Thông qua phương pháp này, chúng tôi nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được hệ thống quản lý tiền lương hiệu quả và chính xác điều này sẽ giảm bớt gánh nặng hành chính, nâng cao sự tuân thủ và nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

bottom of page